Set-top box | Ako sledovať TV | Televízia | ITCITY.SK

Set-top box

Pripojte set-top box podľa schémy zapojenia na krabičke a zapnite ho.
Budete vyzvaný aby ste zadali PIN kód, ktorý ste obdržali pri zriadení služby.
Zadajte PIN kód a potvrďte ho zvolením „OK“ alebo rovnomenným tlačidlom na ovládači.
Po úspešnom prihlásení sa Vám zobrazí vysielanie prvého kanálu v poradí.
Na obrazovke uvidíte na krátky moment prvky užívateľského rozhrania súvisiace s aktuálne sledovaným obsahom. Táto časť sa dočasne zobrazí vždy pri prepnutí na iný program, alebo ju môžete vyvolať stlačením tlačidla „OK“ na ovládači.
Nájdete tam nasledujúce prvky:

Časová os 1

Nad touto časovou osou vidíte údaj o čase na ktorom sa nachádzate. Na časovej osi je zobrazený priebeh vysielania a môžete sa na nej presúvať v rámci aktuálneho programu.

Poradové číslo stanice 2

Názov stanice 3

Názov aktuálne sledovaného programu 4

Čas začiatku a konca aktuálneho vysielania 5

Nasledujúci program 6

Možnosť pozastaviť prehrávanie 7

Pozastaviť program môžete výberom tejto položky a potvrdením tlačidlom „OK“ alebo stlačením príslušného tlačidla na ovládači.

Možnosť sledovať program od začiatku 8

Sledovať program od začiatku môžete výberom tejto položky a potvrdením tlačidlom „OK“ alebo stlačením príslušného tlačidla na ovládači.

Možnosť nahrať aktuálny programu 9

Nahrať aktuálny program môžete výberom tejto položky a potvrdením tlačidlom „OK“ alebo stlačením tlačidla „REC“ na ovládači.

Možnosť sledovať predošlý program 10

Sledovať predošlý program môžete výberom tejto položky a potvrdením tlačidlom „OK“ alebo stlačením príslušného tlačidla na ovládači.

Možnosť sledovať nasledujúci program 11

Sledovať nasledujúci program (ak už bol odvysielaný) môžete výberom tejto položky a potvrdením tlačidlom „OK“ alebo stlačením príslušného tlačidla na ovládači.

Možnosť vrátiť sa k sledovaniu naživo 12

Vyobrazenie ovládacích prvkov pre ovládač 13

Vyobrazenie farebne odlíšených tlačidiel na ovládači a popis ich funkcie.

Menu

Do menu sa dostanete stlačením červeného tlačidla v strednej časti ovládača.

Aktuálne 1

V tejto sekcii nájdete aktuálne vysielaná program všetky televízne stanice. Medzi jednotlivými stanicami sa môžete presúvať pomocou smerových šípok v strednej časti ovládača.

Programový sprievodca 2

Na tejto obrazovke môžete vidieť prehľad predchádzajúcich, aktuálnych aj nasledujúcich programov pre všetky televízne stanice.
Medzi jednotlivými programami sa môžete presúvať pomocou smerových šípok v strednej časti ovládača.
Stlačením tlačidla „OK“ otvoríte menu, kde môžete s vybraným programom pracovať.
Máte nasledujúce možnosti:

Prehrať

Zvolením tejto možnosti program prehráte od začiatku.

O relácii

Otvorí sa Vám okno s informáciami o vybranom programe.

Nahrať

Stlačením nahráte alebo naplánujete nahrávanie vybraného programu.
Viac v časti „Nahrané relácie.“

Nahrať seriál

Stlačením nastavíte nahrávanie všetkých minulých aj budúcich epizód vybraného programu.
Táto možnosť je dostupná len pre epizódne programy.
Viac v časti „Nahrané relácie.“

Naživo

Spustí program naživo (na rozdiel od možnosti „Prehrať“ pri ktorej sa program spustí od začiatku)
Táto možnosť je dostupná len pri programoch, ktoré aktuálne prebiehajú.

Späť

Ukončí zobrazenie tohoto menu.

Nahrané relácie 3

Na tomto mieste nájdete všetky nahrávky, ktoré ste vykonali. Taktiež tu uvidíte prehľad počtu nahraných programov a celkovej aj dostupnej kapacity.
Medzi nahrávkami sa presúvate šípkami hore a dole, ktoré nájdete v strednej časti ovládača. V pravej časti obrazovky uvidíte náhľad programu, pod ním jeho názov, trvanie a dĺžku platnosti nahrávky.
Konkrétnu nahrávku zvolíte tlačidlom „OK“ na ovládači.
Otvorí sa Vám menu kde máte možnosť nahrávku prehrať, vymazať, alebo sa ukončiť toto menu.

Nastavenie 4

V nastaveniach máte nasledujúce možnosti:
  • Nastaviť zobrazovanie neprístupných kanálov
  • Zrušiť párovanie účtu
  • Nastaviť automatické vypínanie po 4 hodinách nečinnosti
  • Nastaviť kvalitu videa
  • Zmeniť jazyk

Aktualizácia

Stlačte na ovládači tlačidlo s ikonkou domu a textom „TV“ ktorý nájdete na ľavej strane pod smerovými šípkami.
Zobrazí sa Vám obrazovka kde uvidíte niekoľko položiek. Pomocou smerovej šípky vpravo sa presuňte doprava až kým sa Vám na pravej strane neotvorí menu.
V tomto menu nájdite položku „Updater“ a zvoľte ju stlačením tlačidla „OK“
Na nasledujúcej obrazovke uvidíte informácie o softvérovej verzii ktorú máte vo vašom set-top boxe nainštalovanú.
Ak nemáte najnovšiu verziu, uvidíte tu informácie o verzii aktualizácie a jej dátovom objeme.
Ak si želáte vykonať aktualizáciu, kliknite na tlačidlo „Aktualizovať.“
Poznámka
Počas aktualizácie v žiadnom prípade set-top box neodpájajte z elektrickej siete ani od internetového pripojenia. Malo by to za dôsledok prerušenie inštalácie, čo môžete spôsobiť nefunkčnosť set-top boxu.
O úspešnosti aktualizácie budete informovaný po jej dokončení. Set-top box sa v procese inštalácie môže niekoľkokrát reštartovať.

Boli pre Vás informácie v tejto téme užitočné?

Poradíme Vám?

0948 482 489
itcity@itcity.sk

© 2024   ITcity s. r. o. | Všetky práva vyhradené!

Prešov

Potrebujete poradiť?