Over si bezpečnosť svojho hesla! | ITCITY.SK

Over si bezpečnosť svojho hesla!

Je tvoje heslo bezpečné?

Odhadovaná sila hesla je

Prelomiť toto heslo by hrubou silou trvalo .

Čo môžeš zlepšiť

Heslo obsahuje frázy, ktoré sú v heslách často využívané.
Prelomiť takéto heslo môže byť extrémne jednoduché.

Heslo obsahuje opakujúce sa frázy alebo reťazce písmen. Heslo je tým jednoduchšie prelomiteľné.

Bezpečné heslo by malo obsahovať minimálne 12 znakov.
Každý jeden znak navyše exponenciálne zvyšuje silu hesla.

Kombinácia malých a veľkých písmen výrazne zvyšuje silu hesla.

Kombinácia malých a veľkých písmen výrazne zvyšuje silu hesla.

V kombinácii s malými a veľkými písmenami predstavuje použitie číslic podstatné navýšenie sily hesla.

Použitie špeciálnych znakov (! ? @ : + atď.) je dôrazne odporúčané.
Špeciálne znaky posilnia heslo ešte výraznejšie ako použitie veľkých písmen.

V hesle sa nachádza dlhší reťazec písmen nasledujúcich za sebou.
To väčšinou znamená, že heslo alebo jeho časť má reálny význam a tým pádom nie je bezpečné ho používať.
Pri vytváraní hesla by ste sa mali vyvarovať používaniu reálnych slov.

Tvoje heslo vyzerá byť dostatočne silné, no ešte stále ho môžeš vylepšiť tým, že do neho pridáš niekoľko ďalších znakov.
Sila hesla sa zvyšuje exponenciálne s každým znakom navyše.

Výborne! Tvoje heslo je naozaj bezpečné.

Poradíme Vám?

0948 482 489
itcity@itcity.sk

© 2024   ITcity s. r. o. | Všetky práva vyhradené!

Prešov

Potrebujete poradiť?