Prehliadač | Ako sledovať TV | Televízia | ITCITY.SK

Prehliadač

Ak chcete sledovať televíziu prostredníctvom prehliadača, prejdite na adresu
alebo na stránke
kliknite v pravom hornom rohu na „Prihlásenie“
Na prihlasovacej stránke zadajte Váš e-mail, ktorý ste použili pri registrácii a heslo a kliknite na „Prihlásiť“

Sledovanie televízie

Po prihlásení uvidíte stránku s možnosťou sledovanie televízie, kde nájdete niekoľko prvkov.
V pravej hornej časti obrazovky je zoznam televíznych kanálov. V tejto časti môžete:
 • Prejsť k možnosti pridania zariadenia k účtu (viac v časti „Nastavenia“) 1
 • Prejsť k registrácii na HBO GO 2
 • Vyhľadávať medzi kanálmi 3
 • Filtrovať kanály podľa typu a zamerania 4
 • Prejsť k možnosti zmeny poradia kanálov v zozname (viac v časti „Nastavenia“) 5
 • Zmeniť typ zobrazenia kanálov 6
Hlavnú časť toho prvku tvorí samotný zoznam kanálov, prostredníctvom ktorého je medzi nimi možné prepínať. Pri zobrazení kanálov ako zoznamu tu tiež uvidíte názov televízneho kanálu a aktuálne vysielaný program.
Naľavo od zoznamu kanálov nájdete najdôležitejšiu časť rozhrania, ktorou je samotné vysielanie.
V prehrávači videa nájdete niekoľko klasických možnosti ovládania:
 • Pauza/prehrávanie vysielania 1
 • Nastavenie hlasitosti 2
 • Čas začiatku a konca aktuálneho programu s časovou osou na ktorej sa môžete presúvať v rámci aktuálneho vysielania 3
 • Prechod do režimu celej obrazovky 4
Pod prehrávačom nájdete pridružené možností súvisiacich s prehrávaním:
 • Možnosť otvoriť prehrávač v samostatnom okne 1
 • Stmavenie okolia 2
 • Nastavenie kvality obrazu 3
 • Typ prehrávača 4
 • Návody 5
Nižšie potom nájdete detaily a možnosti pre aktuálny program:
 • Názov programu
 • Možnosť spustiť program od začiatku
 • Možnosť nahrať aktuálny program
 • Možnosť nahrať všetky časti aktuálneho programu
 • Informácie a produkcii a trvaní programu
 • Detailnejší popis programu
Napravo tiež nájdete možnosť nahlásiť problém s prehrávaním.

Nahrávky a archív

Nahrať program môžete tromi spôsobmi:
 • Aktuálny program priamo z popisu pod videom
 • Jeden z nedávnych programov na aktuálne sledovanom kanáli
 • Výberom z TV programu (viac v časti „TV program“)
Pri periodických programoch, ako sú napr. seriály môžete nahrávať nie len konkrétnu časť, ale nastaviť si tiež automatické nahrávanie všetkých odvysielaných častí.
Svoje nahrávky môžete nájsť po kliknutí na položku „Nahrávky“ v hlavnom menu.
Na tejto stránke nájdete informáciu o dostupnom mieste pre Vaše nahrávky a zoznam všetkých nahratých programov s informáciou o čase ich vysielania, programe na ktorom boli vysielané a trvaní programu.
Príslušný program môžete prehrať kliknutím na ikonku prehrávania.
Ak si želáte niektorý z programov odstrániť, môžete tak urobiť kliknutím na ikonu smetného koša.
V prípade, že ste si nastavili periodické nahrávanie napr. seriálu, v zozname ho uvidíte odlíšený tmavomodrou farbou.
Ku konkrétnym častiam sa dostaneme po rozbalení tejto položky kliknutím na šípku dole v pravej časti. Ak si už tento seriál ďalej neželáte nahrávať, kliknite na „Prestať nahrávať seriál.“

Rádiá

K vysielaniu rádiostaníc sa dostanete po kliknutí na položku „Rádiá“ v hlavnom menu.
Možnosti prehrávania, nastavenia a ovládacie prvky sú totožné so sekciou „Televízia“

Videotéka

Do tejto sekcie sa dostanete z hlavného menu po kliknutí na položku „Videotéka.“
V ľavej časti nájdete možnosť vyhľadávania a kategórie, napravo samotný obsah.
Obsah na prehrávanie zvolíte kliknutím na konkrétnu položku, čím sa otvorí okno s detailnejšími informáciami ako je rok vydania, hodnotenie, žáner, dĺžka alebo popis.
Prehrávanie začnete kliknutím na tlačidlo „Prehrať.“
Poznámka
Poznámka: Táto sekcia je aktuálne v testovacej verzii, preto je ponuka obsahu značne limitovaná.

TV program

Televízny program je prístupný z hlavného menu po kliknutí na položku „TV program.“
Vpravo hore na stránke nájdete možnosť vyhľadávania, nižšie je zoznam dní.
Hlavnú časť stránky tvorí samotný televízny program pre konkrétny deň rozdelený do časových úsekov.
Medzi jednotlivými úsekmi sa môžete presúvať pomocou šípok vľavo a vpravo.
Po kliknutí na konkrétny program sa Vám otvorí okno s možnosťou program „Prehrať zo záznamu“ alebo „Nahrať“

TV balíčky / Objednávka služieb

Ak si chcete objednať ďalší programový balíček alebo predĺžiť niektorý z aktuálnych, kliknite v hlavnom menu na „TV balíčky.“
Tu uvidíte zoznam všetkých programových balíčkov s ich popisom a cenou.
Balíček môžete pridať do košíka kliknutím na tlačidlo „Do košíka.“
U aktívnych balíčkov namiesto ceny uvidíte zelenú fajku a označenie „Aktívne“ spolu s dátumom a časovým vyjadrením, po akú dobu máte tento balíček ešte aktívny.
U aktívnych balíčkov si predplatné môžete predĺžiť kliknutím na tlačidlo „Predĺžiť.“ Na tomto tlačidle zároveň uvidíte dátum do ktorého budete mať balíček po predĺžení dostupný.

Nastavenia

Do nastavení sa dostanete po kliknutí na ikonku ozubeného kolesa v pravej hornej časti obrazovky.

Moje zariadenia

V tejto časti máte prehľad o všetkých zariadeniach, ktoré sú spojené s účtom alebo ste prostredníctvom nich k účtu prihlásili.
Po kliknutí na šípku dole v pravej časti položky uvidíte informácie o poslednom prihlásení tohto zariadenia a IP adrese. 1
V pravom hornom rohu uvidíte červenú ikonku, prostredníctvom ktorej môžete prepojenie zariadenia s účtom zrušiť. 2
Naľavo od nej bude mať u niektorých zariadení možnosť úpravy, (modrá ceruzka) kde si môžete napr. zmeniť pomenovanie zariadenia. 3
Na tejto obrazovke tiež môžete s účtom prepojiť Smart TV.
Vykonáte tak kliknutím na možnosť „Pridať televíziu“ pod obrázkom televízora a textom „SmartTV.“
V okienku, ktoré sa vám otvorí je potrebné vyplniť nasledujúce údaje:
 • Párovací kód
 • Značka
 • Model televízora
 • Moje označenie televízora
Nastavenie dokončíte kliknutím na tlačidlo „Pridať televíziu.“ 4

Profil

V tejto časti nastavení si môžete zmeniť údaje, ktoré ste zadali pri registrácii.
V ľavej časti nájdete:
 • Login
 • Meno a priezvisko
 • Adresa
 • Obec
 • PSČ
 • Telefón
Zmenu potvrdíte kliknutím na „Zmeniť údaje“ 1
V pravej časti môžete si môžete zmeniť Vaše heslo. Zmenu potvrdíte kliknutím na „Zmena hesla.“ 2
Ako poslednú tu nájdete možnosť nastaviť rodičovskú zámku. Ten slúži na zamedzenie prístupu k citlivému obsahu (napr. kanály pre dospelých) každému, kto nepozná PIN kód.
Ak chcete nastaviť PIN kód a aktivovať funkciu „Rodičovský zámok“ zadajte to príslušného vstupného poľa 4 až 6-miestny číselný kód a zaškrtnite pole „Potvrdzujem, že mám aspoň 18 rokov.“
Nastavenie dokončíte kliknutím na tlačidlo „Nastaviť PIN.“ 3
O každej zmene PIN kódu budete informovaný mailom.

Poradie kanálov

Tu si môžete nastaviť poradie, v akom si želáte aby boli kanály na obrazovke s prehrávaním a v televíznom programe zobrazené.
Kanál môžete presunúť tak, že naň kliknete ľavým tlačidlom myši, podržíte ho a pohybom myši kanál presuniete na požadované miesto.
Na záver musíte poradie uložiť kliknutím na tlačidlo „Uložit poradie“ v ľavej hornej časti obrazovky. 1
Ak si želáte vrátiť sa k predvolenému nastaveniu poradia, kliknite na tlačidlo „Použiť predvolené poradie“ v pravej hornej časti obrazovky. 2

Služby

V tejto časti máte prehľad o:
 • Dostupnosti HD kvality vysielania
 • Dostupnosti a stave služby HBO GO
 • Adrese playlistu do programu VLC
 • Platobných kartách použitých k platbám na tomto účte
Môžete si tu tiež nastaviť upozornenie na blížiace sa vypršanie predplatného.
Do vstupného poľa zadajte koľko dní vopred chcete byť informovaný a zaškrtnite spôsob upozornenia.
Vykonané zmeny uložíte tlačidlom „Uložiť nastavenia.“

Návody

V časti „Návody“ nájdete vysvetlenia a podrobných sprievodcov nastaveniami napr. pre správne nastavenie set-top boxu alebo Smart TV.

Správy

Do histórie správ sa dostanete kliknutím na ikonku obálky v hlavnom menu (napravo od Vášho prihl. Meno / e-mailovej adresy)
V tejto sekcii nájdete všetky obdržané správy. Môže ísť napr. o informácie o zmene v službách alebo pripomenutie blížiaceho sa vypršania predplatného.

Zmena jazyka

Zmeniť jazyk rozhrania môžete kliknutím na rozbaľovací zoznam v pravej hornej časti menu (posledný prvok vpravo) ktorý spoznáte podľa vlajky a skráteného označenia aktuálneho jazyka.
Po otvorení zoznamu si vyberte požadovaný jazyk kliknutím naň. Lokalizácia užívateľského rozhrania sa zmení okamžite.

Odhlásenie

Odhlásiť sa môžete kliknutím na ikonku so symbolom I/O (symbol napájania) naľavo od nastavenia jazyka.

Boli pre Vás informácie v tejto téme užitočné?

Poradíme Vám?

0948 482 489
itcity@itcity.sk

© 2023   ITcity s. r. o. | Všetky práva vyhradené!

Prešov

Potrebujete poradiť?