Nastavenia mailingu | Môj účet | ITCITY.SK

Nastavenia mailingu

Nastavenia mailingu

V rámci sekcie Môj účet si môžete nastaviť kategórie mailovej korešpondencie (nazývané aj „newsletter“) ktoré si želáte odoberať.
Do tejto podsekcie sa dostanete priamo z úvodnej obrazovky prostredníctvom možnosti „Nastavenia mailingu.“
V tejto sekcii si môžete vybrať jednu, alebo viacero kategórií o ktoré máte záujem. Pod každou z nich nájdete popis toho, čo obsahuje aj odhadovanú periodicitu odosielania.
V základnom nastavení ste prihlásený k odberu e-mailov zo všetkých kategórií. Na obrázku vyššie je znázornené prihlásenie k prvým dvom kategóriám.
Zmeny v nastaveniach potvrdíte prostredníctvom tlačidla „Uložiť“

Boli pre Vás informácie v tejto téme užitočné?

Poradíme Vám?

0948 482 489
itcity@itcity.sk

© 2024   ITcity s. r. o. | Všetky práva vyhradené!

Prešov

Potrebujete poradiť?