TP-Link TL-WR840N | Nastavenie routra | Internet | ITCITY.SK

TP-Link TL-WR840N

Poznámka
Ak nemáte znalosť prihl. mena a hesla a chcete sa dostať do rozhrania routeru, odpojte router z napájania a stlačením a podržaním tlačidla na zadnej strane na 10 sekúnd ho resetujte do továrenských nastavení. Týmto krokom sa v routeri zmažú všetky nastavenia a bude nutné ho nakonfigurovať odznova.
K správe routeru prejdite kliknutím na nasledujúci odkaz
Na prihlasovacej obrazovke zadajte Vaše prihlasovacie meno a heslo. Ak ste meno a heslo ešte nemenili, zadajte nasledovné:
  • Meno: admin
  • Heslo: admin
a kliknite na „Log in“
Po prihlásení uvidíte administračné rozhranie routeru. Na ľavej strane je menu, uprostred prebiehajú nastavenia a vpravo nájdete vysvetlenie pojmov v aktuálnej sekcii.
Tento návod popisuje najdôležitejšie sekcie a nastavenia.

Status

V pravom menu zvoľte položku „Status“
Tu nájdete prehľad konfigurácie routera. Zaujímať Vás bude hlavne nastavenie Wi-Fi siete, ktoré nájdete pod hlavičkou „Wireless 2.4GHz“

Wireless 2.4GHz

Obsahuje niekoľko položiek, najpodstatnejšie pre Vás budú:

Wireless Radio

Určuje, či je bezdrôtová sieť zapnutá (Enabled) alebo vypnutá (Disabled)

Name(SSID)

Toto je názov Vašej Wi-Fi siete. Pod týmto názvom ju vo svojom zariadení (mobil, tablet, notebook) nájdete v zozname dostupných Wi-Fi sietí.

Channel

Kanál na ktorom sieť funguje. Môže byť nastavené na Auto, čo je automatické nastavenie, kedy si router sám zvolí optimálny kanál alebo môže mať hodnotu od 1 do 13.
Viac o nastavení kanálu sa dozviete v časti „Wireless“

Quick Setup

V pravom menu zvoľte položku „Quick Setup“
Táto sekcia je v rozhraní najdôležitejšia, pretože cez ňu prebieha komplexné nastavenie pripojenia k internetu aj vytvorenie bezdrôtovej siete.
Pre začatie nastavenia kliknite na tlačidlo „Next“
Na tejto obrazovke nastavíte mód v ktorom má router fungovať.
Vyberte možnosť „Wireless Router“ a kliknite na Next
Uvidíte obrazovku s možnosťami nastavenia typu pripojenia, je ich tu hneď niekoľko, no vy vyberte možnosť „Dynamic IP (Most common option) a kliknite na „Next“
Na ďalšej obrazovke vybranú možnosť „No, I do NOT need to clone MAC address.“ a opäť kliknite na „Next“
Teraz sa dostávame k nastaveniu Wi-Fi siete.
Do poľa „Wireless Network Name“ zadajte názov siete tak, ako si želáte aby sa zobrazoval v zozname dostupných Wi-Fi sietí.
Pod hlavičkou „Security“ vyberte možnosť „WPA2-PSK (Recommended)“ a vyberte si heslo k Wi-Fi sieti
Heslo k Wi-Fi sieti musí mať aspoň 8 znakov a môže obsahovať veľké písmená, malé písmená, čísla aj špeciálne znaky (napr. ? + * /)
Z bezpečnostných dôvodov sa odporúčame zvoliť aspoň 14 znakové heslo.
Poznámka
Viac o správnom zabezpečení Wi-Fi siete sa dozviete na našom blogu
V nastavení pokračujte kliknutím na tlačidlo „Next“
Na poslednej obrazovke uvidíte súhrn nastavení, ktoré ste v predchádzajúcich krokoch vykonali. Ak chcete niektorý z údajov upraviť, vrátiť sa môžete kliknutím na tlačidlo „Back“
Ak želáte nastavenia potvrdiť, kliknite na „Hotovo“
Nastavenia sa aplikujú, vytvorí sa bezdrôtová sieť a po chvíli by ste mali byť pripojení k internetu.

Wireless

V pravom menu zvoľte položku „Wireless“

Basic settings

V rozbaľovacom menu kliknite na podpoložku „Basic Settings“
Tu si môžete napr. zmeniť názov Vašej siete (Wireless Network Name) alebo sieť úplne vypnúť (Disable) či znova zapnúť (Enable).
Prípadne si tu môžete zmeniť aj nastavenie kanálu (Channel) Wi-Fi siete z hodnoty „Auto“ na konkrétny kanál.
Poznámka
Viac o tom, kedy a prečo by ste mali zmeniť nastavenie kanálu sa dočítate v našom blogu
Zmeny potvrdíte kliknutím na „Save“
Poznámka
Chcete vedieť čo je to WPS a prečo táto technológia predstavuje bezpečnostné riziko? Môžete si o tom prečítať v našom blogu

WPS

V rozbaľovacom menu kliknite na podpoložku „WPS“
V tejto sekcii nie vyslovene nutné nič meniť, no technológia WPS nie je bežne využívaná a predstavuje bezpečnostné riziko, preto Vám odporúčame kliknutím na tlačidlo „Disable“ túto funkciu vypnúť.

Wireless Security

V rozbaľovacom menu kliknite na podpoložku „Wireless Security“
Táto sekcia obsahuje bezpečnostné nastavenia pre bezdrôtovú sieť. Je tu niekoľko možností zabezpečenia, no určite by ste mali nechať vybratú možnosť „WPA/WPA2 – Personal(Recommended)“
Dôležitým poľom tu však je „Wireless Password (heslo k bezdrôtovej sieti)“ kde môžete nastaviť nové heslo k bezdrôtovej sieti.
Ako sme už spomínali, odporúčame vybrať aspoň 14 znakové heslo.
Nastavenia uložíte kliknutím na tlačidlo „Save“

System Tools

Tu nájdete niekoľko nastavení súvisiacich so samotným routerom a jeho firmvérom.

Firmware Upgrade

V rozbaľovacom menu kliknite na podpoložku „Firmware Upgrade“
V tejto časti si môžete aktualizovať firmvér Vášho routera. Aktualizácie firmvéru sú odporúčané, nakoľko odstraňujú softvérové chyby routera aj bezpečnostné problémy.
Najnovší firmvér k Vášmu routeru nájdete na stránke:
Na tejto stránke si najprv zvoľte hardvérovú verziu Vášho Routeru a potom kliknite na záložku „Firmware“
Potom rolujte dole až kým nenarazíte na zoznam firmvérov. Ten prvý je vždy najnovší. Pozrite si posledných 6 číslic v jeho názve a porovnajte ich s verziou firmvéru ktorú máte nainštalovanú. Ak sa čísla zhodujú, máte nainštalovanú najnovšiu verziu firmvéru. Ak nie, odporúčame tento firmvér prevziať a nainštalovať.
Proces aktualizácie môže trvať niekoľko minút. Nevypínajte počas nej router ani okno prehliadača, inak riskujete nefunkčnosť routera. Router Vás o dokončení aktualizácie informuje.
Firmvér nainštalujete tak, že kliknete na možnosť „Vybrať súbor“ a zvolíte súbor s firmvérom, ktorý ste prevzali v prechádzajúcom kroku. Potom kliknete na tlačidlo „Upgrade.“

Factory Defaults

V rozbaľovacom menu kliknite na podpoložku „Factory Defaults.“
Kliknutím na tlačidlo „Restore“ obnovíte nastavenia routera na predvolené (továrenské) hodnoty.
Poznámka
Všetky nastavenia, vrátane nastavení internetového pripojenia, bezdrôtovej siete a prístupových údajov k routeru budú stratené.

Reboot

V rozbaľovacom menu kliknite na podpoložku „Reboot“
Kliknutím na tlačidlo „Reboot“ reštartujete router.

Password

V rozbaľovacom menu kliknite na podpoložku „Password“
V tejto sekcii môžete nastaviť routeru nové prihlasovacie meno a heslo.
Do polí Old User Name (Staré prihlasovacie meno) a Old Password (Staré heslo) zadajte údaje s ktorými ste sa do rozhrania routeru prihlásili.
Do poľa New User Name (Nové prihlasovacie meno) zadajte nové prihlasovacie meno ktoré ste si vybrali.
Do poľa New Password (Nové heslo) a poľa Confirm Password (Potvrdenie hesla) zadajte novozvolené heslo.
Zmenu údajov vykonáte kliknutím na tlačidlo „Save“

Logout

Kliknutím na položku „Logout“ v ľavom menu sa z rozhrania routra odhlásite.
Stránka sa Vás ešte opýta, či si naozaj želáte odhlásiť sa. Kliknite na „OK“

Boli pre Vás informácie v tejto téme užitočné?

Poradíme Vám?

0948 482 489
itcity@itcity.sk

© 2024   ITcity s. r. o. | Všetky práva vyhradené!

Prešov

Potrebujete poradiť?