Meranie rýchlosti | Internet | ITCITY.SK

Meranie rýchlosti

Meranie rýchlosti

Ak chcete zistiť svoju aktuálnu rýchlosť internetového pripojenia, môžete tak urobiť na nasledujúcej stránke:
Aby ste si boli istý presnosťou merania, je pred meraním potrebné vypnúť všetky zariadenia a programy, ktoré využívajú internetové pripojenie.
Test spustíte kliknutím na „GO“ v strednej časti obrazovky.
Po dokončení testu uvidíte výsledky merania. Konkrétne nasledujúce tri údaje:
  • Ping (odozva medzi Vami a serverom)
  • Download (rýchlosť sťahovania dát)
  • Upload (rýchlosť odosielania dát)

Boli pre Vás informácie v tejto téme užitočné?

Poradíme Vám?

0948 482 489
itcity@itcity.sk

© 2024   ITcity s. r. o. | Všetky práva vyhradené!

Prešov

Potrebujete poradiť?